Privacy statement

Bowers beschermt de privacy van haar bezoekers. Wanneer je er voor kiest om vrijwillig informatie met ons te delen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid, zoals op deze pagina beschreven en in overeenstemming met de AVG.

Bowers bv, ingeschreven bij de KVK onder nummer 34296760, is onderdeel van N-GeeYou B.V..

Persoonlijke gegevens.  We verzamelen en verwerken jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, detachering, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

We vragen je alleen om de persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn om je van dienst te kunnen zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je bij ons opgeeft.

Om specifieker te zijn, we vragen jouw om je persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere het volgende:

 • Zodat we een werknemers-/werkgeversrelatie aan kunnen gaan en kunnen onderhouden. Hierbij hoort ook de mogelijkheid om een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie uit te kunnen voeren.
 • Een samenwerking gericht op het verwerven/uitvoeren van projecten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te kunnen uitvoeren.
 • Om te kunnen bepalen of jij geschikt bent voor een bepaalde functie of opdracht en jouw beschikbaarheid vast te leggen. En ook om je in contact te kunnen brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • Zodat we je kunnen bemiddelen naar werk en je (werk gerelateerde) diensten aan te kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld opleidingen.
 • Zodat we je in kunnen zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers kunnen laten verrichten, of om opdrachten voor je te regelen. En de daarbij behorende overeenkomsten te kunnen sluiten en na te kunnen komen.
 • Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten urenportal.
 • Zodat we je op de hoogte kunnen houden over onze diensten en onze overige activiteiten. En om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een nieuwsbrief).
 • Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid
 • Zodat we de geldende wet- en regelgeving na kunnen komen. Verder hebben we ze nodig voor het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • Zodat we wettelijke re-integratieverplichtingen na kunnen komen en kunnen voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor een ander doeleinde dan hierboven genoemd, zullen wij je hierover nader informeren en indien nodig om toestemming vragen.

We vragen je om de volgende gegevens met ons te delen:

Bij een sollicitatie:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

Wanneer je op gesprek komt:

 • informatie over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn met betrekking tot het beoordelen van je geschiktheid, denk bijvoorbeeld aan referenties en getuigschriften
 • pasfoto - op vrijwillige basis

Op het moment dat je voor Bowers kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Als je een ZZP’er bent verwerken wij ook je ondernemingsgegevens.

Gegevens wijzigen of verwijderen. Je kan op elk gewenst moment besluiten om de aan ons verstrekte gegevens of je cv aan te passen of te laten verwijderen. Stuur ons hiervoor een e-mail.

Bewaringstermijn gegevens. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij houden we ook rekening met eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld voor de fiscus (belastingdienst).

Cookies. Bowers maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Wanneer je de cookies accepteert of meer dan 1 pagina op de website bezoekt worden deze op je computer opgeslagen. Wij doen dit om onze website en service te verbeteren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, duur site bezoek, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Vrijwel alle websites maken gebruik van cookies. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Google Analytics
 • Google tag manager
 • Hotjar 

Bowers behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen. Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kun je een e-mail naar ons sturen onder vermelding van Privacy.

Bowers werkt conform de vigerende Nederlandse Privacywetgeving.